Du står kanskje med en tilstandsrapport i hånden og et energimerke som kan forbedres. Hvis anbefalingen er å etterisolere ytterveggene eller legge mer isolasjon på loftet, kontakt oss for en gjennomgang og et tilbud.

Isolering av huset gir deg et markant bedre inneklima, og huset blir lettere å selge med lavere fyringsutgifter.

Det viktigste sted å sørge for god og tidsriktig isolasjon er på loftet. Hvis det er dårlige adgangsforhold og lav takhøyde, kan etterisoleringen med fordel foregå ved utblåsing av ROCKWOOL Granulat PRO.

Den eksisterende isolasjonen bevares, men den må som regel utbedres eller rettes til før etterisoleringen utføres. En total isolasjonstykkelse på 250-350 mm bør tilstrebes.

Vi isolerer også etasjeskillere med den samme teknikken, les om om dette og se video, her.

Snakk med din autoriserte blåseentreprenør Svein Lund om dette.


Se demo på utblåsing på loft: