Svein Lund etablerte sitt byggmesterfirma i 1975 og startet med blåseisolering med ROCKWOOL steinull allerede i 1976. I perioden frem til i dag har han isolert over 10.000 boliger i Østfold med kun gode resultater. De første årene var det alt vesentlig eldre bygninger som ble etterisolert. I senere tid har andelen av nye hus som har blitt blåseisolert blitt større og større.

Byggmester Svein Lund har i 2015 jubileum med 40 år innen blåseisolering og har isolert over 10 000 bygninger over hele Østfold

Svein Lund har vært markedsleder på Blåseisolering i Østfold gjennom 40 år. I tillegg har Svein Lund også drevet takseringsvirksomhet i over 30 år.

Med blåsing av steinull, kan vi garantere et godt resultat, og vi isolerer både nye og gamle bygninger. Nye bygninger får en bedre utfylling med blåsing enn ved tradisjonelt utlagte matter. Dette bekreftes også ved NBI rapport. Loft med eldre standard/lite isolasjon, egner seg meget godt for blåsing.

Isolering ved blåsing brukes både på loft og etasjeskiller i nye hus og til etterisolering av vegger, etasjeskiller og loft i eldre hus. Metoden er uansett svært kostnadseffektiv både når det gjelder utførelse og resultat.

Etterisolering med steinull er en svært fornuftig løsning for alle hus med mangelfull isolasjon på loft, vegger og mellom etasjene. Normalt vil arbeidet være utført i løpet av en dag eller to. De årlige fyringsutgiftene reduseres betraktelig, du får en varmere bolig, bedre bo-comfort og boligens verdi øker og boligen får bedre lydisolering.

AS ROCKWOOL har produsert og solgt steinull side 1937. Mange års erfaring er en del av det isolasjonsproduktet du kjøper. Når du får en autorisert ROCKWOOL blåseentreprenør til å utføre arbeidet, er du sikker på at arbeidet blir utført på best mulig måte. ROCKWOOL steinull er et naturmateriale som ikke tilsettes kjemikalier for å kunne motstå for eksempel brann og fukt. I svanemerkede hus er ROCKWOOL granulat godt egnet.

KNAUF INSULATION AS har produsert isolasjon siden 1932 og har 30 produksjonsanlegg i hele verden som fremstiller glassull, steinull, treull, ekstrudert polystyren (XPS), ekspandert polystyren (EPS) og reflekterende folie. Deres glassull for blåseisolering er uten bindemiddel og er utviklet for å gi optimale termiske egenskaper og utmerkede deknings- og blåseegenskaper. Supafil Frame benyttes ofte i lukkede hulrom i nye og eldre bygg og det vil ikke være behov for ventilasjon. Supafil Frame er dessuten godkjent for bruk i åpne loftsrom.

Vi kommer gjerne på befaring og gir det et uforbindtlig tilbud.

«Vi er ratet av Bisnode,Dun & Bradstreet, til beste kredittverdighet»
Les mer