Etterisolering av etasjeskillere gir en høyere overflate-temperatur på loft og gulv - noe som fjerner trekken og dermed gir en forbedret bokomfort.

Et eventuelt gammelt lag med leire i bjelkekonstruksjonen forhindrer ikke en effektiv etterisolering. Hvis ønskelig, kan man i mange tilfeller suge ut gammel leire og erstatte denne med ny blåseull. Dermed får man et bedre og tykkere isolasjonslag.

I mange hus er det også mulig å isolere etasjeskillet mellom 1. etasje og kjelleren. Hvis loftsrommet benyttes til oppholdsrom er det et særlig brannkrav til etasjeskillet.

Snakk med din autoriserte blåseentreprenør Svein Lund om dette.

 

Se demo på isolering av etasjeskillere: