Isolering av yttervegger er en enkel, billig og effektiv form for isolering. Allikevel er det mange eldre hus som har uisolerte eller dårlig isolerte yttervegger.

I trehus med bindingsverk er etterisolering med blåseull en ypperlig løsning.

Dersom hulrommet i ytterveggene er minst 50 mm, foregår innblåsingen ved at det bores hull med 30-35 mm i diameter i kledningen.

Resultatet av etterisoleringen merkes ikke bare på reduserte energiutgifter - i mange tilfeller oppnås også en betydelig reduksjon av støyen utenfra.

Etter at innblåsingen er ferdig, tettes hullene slik at huseieren selv kan ta hånd om overflatearbeidet.

 

Se demo på innblåsing i trevegg: